Schülervertretung  
                         
                         
Schülersprecher
    Konstantin Poliakov (10Ha)   Murat Aydin (10Rb)
               
    Schülersprecher   Stellvertreter                
                         
Schulausschuss der Stadt  Cloppenburg Schulausschuss des Kreis Cloppenburg
    Konstantin Poliakov (10Ha)   Murat Aydin (10Rb)       Viet Tran (10Rb)   Sarah Linh Nguyen (9Rb)    
    Schülervertreter   Stellvertreter       Schülervertreter   Stellvertreterin    
                         
Schulvorstand  
Erik Weber (10Ra) Fanni Sipos (10Hb) Gülistan Aydin (10Hb)  
     
                         
Gesamtkonferenz  
Konstantin Poliakov (10Ha) Murat Aydin (10Rb) Erik Weber (10Ra) Fanni Sipos (10Hb) Gülistan Aydin (10Hb)  
   
Viet Tran (10Rb) Leon Nasrou (8Rb)   Deniz Koyun (6Ra) Alex Aydin (5Rb)
                         
Fachkonferenzen